Mindre salt och socker i matkorgen

Nytt ekologiskt rekordår

En genomsnittlig konsument får idag i sig mindre socker och salt, nyttigare fett och mer D-vitamin än för fem år sedan. Samtidigt minskar intaget av jod. Vi får i oss mindre av organiska gifter, som dioxin och PCB medan intaget av bly och kvicksilver ligger still och kadmium ökar något. Det visar senaste omgången av Livsmedelsverkets återkommande undersökning Matkorgen.

Den mat som Livsmedelsverket köper in och analyserar bygger på Jordbruksverkets statistik om vad en “medelkonsument” får i sig. Undersökningen genomförs vart femte år och syftet är att mäta vad vi får i oss av nyttigheter och gifter.

– Nu köper medelhushållet mat som går mer i linje med kostråden. Det är glädjande att det går åt rätt håll även om vi fortfarande inte äter bra. Vi ser också att gifterna i maten minskar generellt, även om det går långsamt. Alla de ämnen vi har mätt ligger under de nivåer där hälsan kan påverkas negativt,  säger Per Ola Darnerud som är projektledare för Matkorgen.

 

Samtidigt visar undersökningen att intaget av vissa oönskade ämnen inte minskar. Det gäller bly och kvicksilver och även ämnet kadmium som kan finnas i spannmålsprodukter. Vi tycks få i oss något mer kadmium än tidigare. Det kan bero på att vi äter mer spannmål och även mer fullkorn, enligt Livsmedelsverket.

– När vi använder vårt verktyg Risktermometern för att värdera, förstå och kunna jämföra risker är det tungmetaller, några andra metaller och dioxiner som visar sig innebära störst risk för hälsan, säger Per Ola Darnerud.

Intaget av jod, som behövs för kroppens ämnesomsättning, har minskat dramatiskt sedan slutet av 90-talet. Brist på jod kan leda till struma, förstorad sköldkörtel. Om gravida får i sig för lite jod kan det leda till att fostrets utveckling påverkas negativt.

– Det är bekymmersamt att vi får i oss allt mindre jod. Vi vet inte säkert varför det har minskat så kraftigt men det kan bero på att fler konsumenter väljer salt som inte är berikat med jod, att livsmedelsindustrin minskat sin användning av jodberikat salt och att djuruppfödare använder foder med mindre jod än tidigare, säger Per Ola Darnerud.