G20-länderna enas i kampen mot resistenta bakterier

Hälsoministrar från G20-länderna har vid ett möte i Berlin kommit överens om att samarbeta för att motarbeta antitiotikaresistens. Bland annat ska nationella handlingsplaner implementeras i slutet av 2018.

Tyskland, för närvarande ordförandeland i G20-gruppen, säger i en kommuniké att det är ett ”viktigt genombrott” att alla länderna är överens om att ta itu med problemet och sträva mot att antibiotika alltid ska receptbeläggas.

Ministrarna rapporteras också ha kommit överens om att hjälpa till att förbättra tillgången på mediciner till överkomliga priser i fattiga länder. Resultatet av mötet kommer att tas upp på G20-ländernas toppmöte i juli.

I en EU-rapport förra året drogs slutsatsen att nyligen upptäckta resistenta stammar av bakterier ligger bakom fler än 25 000 dödsfall om året bara inom unionen, skriver TT.

Utöver samtliga EU-länder är bland annat USA, Kina, Ryssland och Saudiarabien med i G20. Enligt en EU-rapport från förra året orsakade antibiotikaresistenta bakterier cirka 20 000 personers död, endast i de 28 EU-länderna. I USA är dödstalet ännu högre.