Matjättar vill stärka livsmedelssektorn

I dag skrev representanter från flera av landets ledande livsmedelsföretag på en gemensam avsiktsförklaring i syfte att stärka den svenska livsmedelssektorn. Orkla, Lantmännen, Arlafoods, HKScan, Oatly, LRF och Axfood vill på detta sätt skapa en plattform för innovation och samverkan, samt bidra till uppfyllelsen av målen i livsmedelsstrategin år 2030.

“Genom signeringen av avsiktsförklaringen har nu förutsättningar för en arena skapats med fokus på gränsöverskridande frågor inom exempelvis forskning, entreprenörskap eller kompetensförsörjning”, skriver Orkla i ett pressmeddelande.

Den nya arenan för livsmedelssektorn ska vara ett stöd för hela livsmedelskedjan och vara en plattform för innovation och samverkan samt bidra till uppfyllelsen av målen i livsmedelsstrategin år 2030.