Livsmedelsbranschen skär ner på saltet

Tillsammans med 16 aktörer från livsmedelssektorn har forskningsinstitutet RISE beviljats finansiering från Vinnova för forskning i syfte att sänka salthalten i livsmedel. Målet är att med hjälp av nya metoder kunna sänka salthalten utan att försämra smak, kvalitet och hållbarhet.

Den 30 maj var det uppstartsmöte på RISE i Göteborg för projektgruppen som ska driva salthaltsprojektet. I projektgruppen ingår representanter från industri, handel, restaurang, storkök, myndighet och konsumentorganisation. Projektet kommer att pågå 2017–2019 med en total budget på drygt 10 miljoner kr.

– Det är sällan vi lyckas samla så här många aktörer i ett projekt. Det är glädjande, eftersom det visar hur viktig frågan om sänkt salthalt är, både för industrin, konsumenterna och samhället, säger Tim Nielsen, forskare vid RISE (Research Institutes of Sweden) och projektets ledare.

Syftet med projektet är att bidra till ett sänkt saltintag i Sverige och därmed till bättre folkhälsa. Dagens höga saltkonsumtion är en betydande riskfaktor för högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för bl a hjärt- och kärlsjukdomar.

– Dagligvaruhandeln har under en längre tid arbetat aktivt med den gemensamma ambitionen att sänka salthalten i livsmedel. Att Vinnova nu ger branschen medel för att utveckla nya metoder för att ytterligare kunna sänka salthalten, är ett stort steg framåt, säger Mona Lauermann-Orheden, sakkunnig hälsa på branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

– Vi är mycket glada för beskedet från Vinnova som nu gör det möjligt för branschen att fortsätta arbetet med saltsänkning. Men nu med utökade resurser, både finansiellt och kunskapsmässigt, säger Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen.