Ministrar vill sprida nordiskt hållbarhetsarbete

Stefan Löfven (Sverige), Lars Løkke Rasmussen (Danmark), Erna Solberg (Norge), Juha Sipilä (Finland) och Bjarni Benediktsson (Island)

De fem nordiska regeringarna vill tillsammans agera pådrivande i Agenda 2030-arbetet för en hållbar världsutveckling. I ett gemensamt initiativ satsar de 74 miljoner DKK på att internationellt sprida nordisk kunskap om bland annat hållbar matproduktion.Statsminister Stefan Löfven meddelar samtidigt att han håller på att dra ner på sin egen köttkonsumtion.

De fem nordiska statsministrarna fattade beslut om initiativet redan år 2015, när de historiska överenskommelserna i Parisavtalet och FN:s 2030-agenda slöts. När de nu möts utanför Bergen den 29-30 maj 2017, är ”Nordic Solutions to Global Challenges” redo för internationell lansering. Hållbar matproduktion är ett av flera teman.

– Mat är ett område där vi nog tänker till för lite och då får man också gå till sig själv. Jag håller på och reducerar min köttkonsumtion för att göra vad jag kan för klimatet. Att äta mer fisk och annat är bara bra, säger Löfven efter att ha smakat på sjögräs, ätbara maskar och musslor under ett besök på Havsforskningsinstiuttet Austevoll utanför Bergen, tillsammans med övriga nordiska statsministrar, skriver TT.

En av grundtankarna bakom Initiativet Nordiska lösningar på globala utmaningar är att använda Norden som exempel på att hållbar utveckling inte står i strid med ekonomisk tillväxt. Initiativet genomförs under tre år och genom sex flaggskeppsprojekt. Projekten spänner över hållbar matproduktion, hållbar stadsplanering, regionalt energisamarbete, investeringar i jämställdhet och smarta välfärds- och klimatlösningar.