Raps – det nya köttet?

Raps är en av många grödor som i framtiden kan komma att fungera som köttersättning. Resterna från rapsoljetillverkningen används i dag till djurfoder eller som biogas, men ny svensk forskning visar att rapsrester innehåller utmärkta proteiner och kan ersätta kött. Inom några år hoppas forskarna att det nya livsmedlet som liknar soja och quorn ska finnas i livsmedelsbutiker.

Raps är en viktig hörnsten i det svenska jordbruket och odlas i stor skala till främst olja. För att utvinna rapsolja används rapsplantans svarta små frön: Av tre kilo frö får man ut ett kilo olja. De återstående två kilona pressresterna torkas till pellets för djurfoder och en mindre andel blir biogas.

Av en slump i samband med en studie om funktionella protein, upptäckte Karolina Östbring och hennes forskarkolleger vid Lunds universitet att resterna från den vanliga svenska oljeväxten innehåller flera högkvalitativa proteiner och livsnödvändiga aminosyror som skulle kunna omvandlas till människoföda, skriver Dagens Nyheter.

Forskarna förstod snart att de var något stort på spåren. Att kunna förädla proteinet skulle innebära en smärre livsmedelsrevolution – och en stor vinst för såväl rapsodlare som för miljön, bland annat eftersom en övergång till soja skulle minska behovet av importerad soja.

Lundaforskarna frågade sig varför man använder rapsolja men inte restkakan i mat, och fann tre anledningar.

Den första är att rapsresterna innehåller ett ämne som i stora mängder kan påverka sköldkörteln negativt och hindra upptaget av jod, men genom ny teknik kan man filtrera bort detta. Det andra skälet är att den storskaliga produktionen av raps i Kina och Kanada till största delen är genmodifierad och att det finns ett motstånd mot det hos konsumenter. Den tredje anledningen är att man inom den storskaliga oljeindustrin tillsätter ett lösningsmedel – hexan – för att pressa ut den sista oljan, och rester av medlet kan finnas kvar i den proteinrika delen. Hexan finns dock inte in den kallpressade oljan som Lundaforskarna utvecklar i samarbete med odlaren på Gunnarshögs gård på Österlen. Av den gårdens restmassa på 3.000 ton per år skulle det gå att göra cirka 245 miljoner rapsköttbullar, vilket motsvarar en fjärdedel av Mamma Scans årsproduktion, enligt forskarna. Det skulle dessutom kunna ge odlaren 10-20 gånger högre i ersättning. I dag säljer bonden rapspress-resterna för två kronor per kilo.

Förhoppningen är att ha en färdig produkt i handeln om 3-5 år. Men innan dess återstår två väsentliga utmaningar för forskarna: att få bort den lite bittra, gräsaktiga smaken och att få fram en produkt med tuggmotstånd, liknande soja eller qourn, skriver Dagens Nyheter.