78 miljoner till livsmedelsforskning från regeringen

Foto: Miriam Preis på Probi för Svenska Måltider

Den 1 juni beslutade regeringen om ett tredje åtgärdspaket kopplat till handlingsplanen för livsmedelsstrategin. De fyra åtgärderna, som tillsammans omfattar 78 miljoner kronor, syftar till att stärka forskningen och öka innovationskraften inom den svenska livsmedelssektorn.

De fyra åtgärderna i åtgärdspaket 3 är:
1. Nationellt forskningsprogram för livsmedel
Forskningsrådet Formas tilldelas 50 miljoner kronor under perioden 2017–2019 för att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn.

2. Forskarskola för industridoktorander
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tilldelas 15 miljoner kronor från regeringen under perioden 2017–2019 för att inrätta en forskarskola för industridoktorander, alltså anställda i företag som bedriver forskning på hel- eller deltid. Syftet med satsningen är att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv.

3. Utveckla inkubation i livsmedelskedjan
Vinnova tilldelas 9 miljoner kronor under perioden 2017–2019 för att utveckla inkubation och acceleratorer som kan stödja företag inom livsmedelskedjan.

4. Etablering av en arena för livsmedelssektorn
Tillväxtverket tilldelas 4 miljoner kronor under perioden 2017–2019 för att stödja företag och aktörer i livsmedelskedjan att etablera en samverkansarena.

Totalt satsar regeringen en miljard på livsmedelsstrategins genomförande under mandatperioden.