UTZ går samman med Rainforest Alliance

UTZ och Rainforest Alliance går ihop

Två av världens ledande hållbarhetscertifieringsorgan, UTZ och Rainforest Alliance, kommer att gå ihop i syfte att bli starkare och tydligare både för köparna och de bönder och företag som blir certifierade. Den nya organisationen kommer att kallas Rainforest Alliance och tackla miljö- och sociala frågor världen över, inklusive klimatförändringar, skogsskövling, fattigdom och icke-hållbara jordbruksmetoder.