45 miljoner till forskning om hållbar konsumtion

Klimatsmart Greenburger från MAX

Fler människor ska börja äta och konsumera hållbart. Det är målet när stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, ger 45 miljoner kronor till forskning om hållbar konsumtion. I projektet ingår bland annat matföretag som ICA, Oatly, Food for Progress och Max. Forskningen kommer att ledas av KTH i Stockholm och går under namnet ”Sustainable consumption – from niche to mainstream”.

– Det här ger oss en unik möjlighet att tillsammans med offentliga aktörer, civilsamhället och näringslivet undersöka och testa lösningar för hållbar konsumtion. Därför har vi valt att samarbeta med partners som redan är med och driver på en omställning mot mer hållbar konsumtion, säger Åsa Svenfelt, Docent på avdelningen för Miljöstrategisk analys vid KTH.

Forskningen fokuserar på områdena mat, möbler och hemtextilier samt semestrande. Under det 4-åriga projektet vill man utforska, prova och bidra till att möjliggöra lösningar och strategier för hållbar konsumtion. I programmet vill man sprida kunskap om hållbar konsumtion ur flera perspektiv.

 

Max Hamburgare, som är ett av de företag som medfinansierar projektet, hoppas genom deltagandet få hjälp med att nå målet att varannan burgare som säljs 2022 ska vara klimatsmart.