Första svenska kokboken för döva

ny kokbok för döva på teckenspråk på gång

Nu går startskottet för Sveriges första kokbok på teckenspråk. Döva och andra personer som är beroende av teckenspråk ska få matinspiration och information på sitt eget modersmål, tack vare en ny kokboksapp från Hushållningssällskapet.

Sverige är världsmästare på kokböcker när det gäller antalet titlar per capita – minst en kokbok om dagen har kommit ut på svenska under många år. Dock inte en enda på teckenspråk, som är ett erkänt eget språk i Sverige sedan 1981. Enligt Husållningssällskapet är teckenspråk ett eget visuellt språk, med egen grammatik, struktur och uppbyggnad. Det är också modersmålet för alla döva personer. För dem är det skrivna svenska språket ett andraspråk. Därmed fyller också Sveriges första kokbok på teckenspråk en viktig funktion, skriver Hushållningssällskapet i ett pressmeddelande.

– Projektets övergripande syfte är helt enkelt att ge döva och teckenspråkiga personer information på lika villkor. En kokbok på teckenspråk, i form av en applikation för smartphones och läsplattor, men även för webben, ska inspirera, och göra det både lättare och roligare för döva att laga mat, säger Margareta Frost-Johansson på Hushållningssällskapet Väst, som nyligen fick finansiella medel från Arvsfonden för att genomföra projektet.

Det kommer att ta några år att skapa det moderna hjälpmedel som Margareta Frost-Johansson siktar på. Men redan i år kommer demofilmer och recept att testas och utvecklas i nära samarbete med engagerade samarbetspartners. Slutmålet är produktion av läckra recept med filmade stegvisa instruktioner med teckenspråk.