Kycklingsmittan avtar

Insatserna mot campylobacter har gett effekt – men fler än normalt blir fortfarande sjuka, meddelar Livsmedelsverket. Under nästan ett år har risken för att smittas av campylobakter varit ovanligt hög i Sverige. Hösten 2016 rapporterades cirka 5–6 gånger så många sjukdomsfall som normalt. Utvecklingen går nu åt rätt håll, men antalet rapporterade fall är fortfarande cirka dubbelt så många som de brukar vara vid den här tiden på året.

De insatser som har gjorts för att minska problemen med campylobacter börjar ge resultat, även om sjukdomsfallen fortfarande är fler än normalt. Myndigheterna har följt och analyserat situationen, informerat allmänheten och haft en dialog med kycklingbranschen för att stoppa nuvarande utbrott och minska risken för liknande utbrott i framtiden.

Problem inom delar av produktionen av kyckling i Sverige ligger bakom utbrottet. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten, som har analyserat bakterieprover insamlade i mitten av mars från personer som smittats i landet, visar att en och samma källa orsakade majoriteten av sjukdomsfallen. En motsvarande undersökning kommer att göras i slutet av augusti.