KRAV skärper krav på förpackningar

Tydligare krav på klimatsmarta förpackningar och skärpta regler för socialt ansvar vid import är några av nyheterna när en ny utgåva av KRAVs regler publiceras i dag.

– Vi har länge arbetat för att företag ska välja förpackningslösningar som spar in på resurser, minskar matsvinnet och inte innehåller skadliga ämnen. De nya reglerna innebär ännu ett steg i rätt riktning, säger Kjell Sjödahl Svensson, Regelchef på KRAV.

Enligt den nya utgåvan av reglerna, som gäller från och med januari 2018, ska hela förpackningslösningen vara resurs- och klimateffektiv och primärförpackningen ska innehålla så få oönskade ämnen som möjligt. Förpackningar ska vara fria från BPA, PVC och andra klorbaserade plaster.

De nya reglerna innehåller även mer omfattande regler för socialt ansvarstagande vid import. Krav på minimilön eller lön enligt branschstandard, regler för arbetssäkerhet och krav på anställningsavtal läggs bland annat till i reglerna. I övrigt görs mindre korrigeringar för att förtydliga regler eller på grund av att EU-förordningen för ekologisk produktion eller svenska föreskrifter ändrats.