ICA vill bli mer digitala

ICA vill bli mer digitala och startar nu en innovationshubb under namnet Icax, enligt ett pressmeddelande. “Innovationshubben ICAx ska förstärka ICA Gruppens förmåga att använda digital teknik för att förbättra kunderbjudandena i och mellan gruppens olika bolag”, skriver bolaget.

Målet är att Icax ska leverera tre till sex nya projekt per år. Redan i slutet av året ska kunderna få se nya tjänster som tagits fram av hubben.

–    Vi vill kombinera det stora företagets stabilitet, resurser och kundbas med snabbheten från start-up världen. Genom att skapa en separat enhet som fokuserar på innovation och utveckling samt strategiska digitala samarbeten med andra företag, kan vi snabbare utveckla tjänster som förbättrar vårt kunderbjudande. Vi är beredda att göra betydande investeringar för att ta fram tjänster som skapar kundfördelar. Målsättningen är att kunderna redan i slutet av året kommer få se nya tjänster som drivits fram i hubben, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Icax kommer att ledas av Samuel Young som närmast kommer från rollen som vd på bolaget Smart Video. Han är även en bakgrund inom Ica.

I rapporten framgår även att ICA Gruppens e-handel i Sverige under det andra kvartalet ökade med 46 procent jämfört med samma period för ett år sedan.

I dagsläget är cirka 200 ICA-butiker aktiva med e-handel. ICA Sverige hade i juni 2017 1.291 butiker.