Livsmedelsverket börjar analysera svenska ägg

ekoägg innehåller mer pcb och dioxiner

Livsmedelsverket byter strategi och börjar nu, i spåren av den holländska giftskandalen, analysera svenska ägg för att se om de innehåller det otillåtna bekämpningsmedlet fipronil. Analyserna startar i slutet av augusti.

– Nu inkluderas fipronil i vårt ordinarie provtagningsprogram för bekämpningsmedel i ägg. Anledningen är att ärendet har växt i Europa och därför vill vi säkerställa att det inte finns i svenska ägg, säger Petra Fohgelberg statsinspektör vid Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Det är livsmedelsföretagen själva som har ansvar för att maten som säljs är säker att äta och inte innehåller otillåtna ämnen, medan livsmedelskontrollen säkerställer att företagen följer lagstiftningen och att de genomför till exempel kontroll av restsubstanser i egna produkter.