Oenighet kring metallbit i McDonalds äppelskivor

En metallbit har lossnat från Salicos maskiner som gör McDonalds äppelskivor. Så långt är parterna överens men därefter går åsikterna isär. Enligt McDonalds ska felet ha påträffats när en gäst hittat metallbiten i en påse, och restaurangkedjan har därefter återkallat påsar som innehåller färdigskivade äppelklyftor. Från Salicos sida hävdar man å andra sidan att man redan under gårdagen upptäckte att metallbiten saknades men att den ännu inte är funnen.

Vad är det för typ av metall och hur kan den ha tagit sig in i påsarna?
– Det rör sig om en metallbit som har lossnat från en av maskinerna och följt med produkterna på transportband. Vi saknar den biten så vi återkallar därför vissa äppelpåsar av säkerhetsskäl. Upptäckten gjordes igår eftermiddag och sedan dess har vi inte kunnat hitta biten och kan därför inte säkerställa att den inte har kommit med i någon av påsarna, säger Göran Fries platschef på Salico.

Hur upptäcktes felet?
– Vi upptäckte att metallbiten saknades på maskinen när vi hade en genomgång på maskinen. Senast man gjorde en koll var inom ramen för de bäst före datum som vi nu dragit tillbaka.

Henrik Nerell som är presschef på McDonalds har en annan uppfattning om händelseförloppet.

Hur upptäcktes felet?
–En gäst som har besökt en av våra restauranger hittade en metallbit i en påse med färdigpackade äppelskivor. Ingen har kommit till skada. Vi tog detta på största allvar och kontaktade Salico direkt när vi fick informationen. De inledde omedelbart en undersökning av sin produktionslina och vid den genomgången upptäckte Salico att metallbiten kom från deras produktion, säger Henrik Nerell, presschef på McDonalds.

Hur stora metallbitar rör det sig om?
– Metallbiten var av den storleken att den upptäcktes av gästen innan hen åt av äpplena.

Vilka åtgärder har gjorts?
– Som en försiktighetsåtgärd beslutade Salico, och därmed McDonald’s, att stoppa försäljningen och att återkalla samtliga påsar som har producerats vid den aktuella tidpunkten. Försäljningsstoppet och återkallandet rör samtliga restauranger.

Vad innebär felet för McDonalds? Hur går ni vidare?
– Försäljningen av produkten med de aktuella bäst-före datumen är stoppad och produkterna är återkallade. Matsäkerhet och säkerheten för våra gäster och medarbetare är högsta prioritet för oss och det kommer det fortsätta att vara. Salico går igenom hela sin produktion för att säkerställa att något liknande inte kan inträffa igen, säger Henrik Nerell.

Påsarna det rör sig om har sålts på McDonalds restauranger i Norden. Ingen person har kommit till skada utan det är en försiktighetsåtgärd, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Återkallelsen gäller enbart förpackningar som har bäst före-datum 23—26 augusti 2017.