Regeringen vill storstäda haven

Regeringen satsar 600 miljoner kronor nästa år för att städa upp haven. Åren därpå satsas 700 respektive 800 miljoner kronor, skriver TT.
– Haven är tyvärr en stor källa till oro i dag, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) på en pressträff.
Sverige har en lång kust – 240 mil från Strömstad till Haparanda. I vattnen finns läkemedelsrester, gamla vrak som är tickande miljöbomber,
Östersjöfisk med höga dioxin- och pcb-halter och fisk och musslor som äter plast.
Satsningen består av en rad olika åtgärder som ska rena och rensa haven.