Martin Ragnar om sin JO-anmälan: ”Jordbruksverket måste följa djurskyddslagen”

Martin Ragnar, docent, författare och debattör

I förra veckan rapporterade vi om att Jordbruksverket lämnat in ett förslag om att griskultingar ska kunna avskiljas från suggan redan vid 21 dygns ålder, en vecka tidigare än vad som är tillåtet i dag. Enligt Jordbruksverket skulle man härigenom hitta ”en balans som ger näringslivet fördel samtidigt som vi bibehåller djurskyddet.” Men förslaget har fått hård kritik, bland annat från en SLU-professor som menar att en tidigare avskiljning kan leda till sjukare grisar och ökat antibiotikaanvändning.
Nu har Martin Ragnar, docent, författare och debattör, gjort en JO-anmälan mot Jordbruksverket eftersom han anser att förslaget strider mot verkets uppgift – att följa lagen.

Martin Ragnar, varför bryter Jordbruksverkets förslag mot lagen?
– Jordbruksverket har gjort en avvägning mellan produktionsekonomi och djurhänsyn, det säger de i intervjuer och det har vi svart på vitt på, vilket i praktiken betyder att de i praktiken överprövar djurskyddslagen. Men det är Sveriges Riksdag som beslutar om lagarna, och i detta fall är lagen djurskyddslagen och i den står ingenting om att den ska vägas av mot någon produktionsekonomi. Vill man att produktionsekonomin ska vägas in i djurskyddslagen krävs ett riksdagsbeslut.

Så hur menar du att Jordbruksverket bör prioritera?
– Djurskyddslagen, som det ju är deras jobb att följa, säger att djuren har rätt till ett naturligt beteende och amningstiden för griskultingar i naturligt tillstånd är 11–17 veckor. De regler vi har i dag säger att smågrisarna ska få vara med suggan i 4 veckor; redan detta gör att grisarna saknar förutsättningar för ett naturligt beteende och nu vill man alltså ändra reglerna ytterligare, vilket ger oss anledning att syna dem i sömmarna.

Men Jordbruksverket hävdar ju även att det är bättre för smågrisarna och suggorna att skilja dem åt efter tidigast 21 dagar istället för nuvarande tidigast 28 dagar eftersom ” dagens positiva hälsoutveckling hos grisar har lett till betydligt större smågrisar än tidigare”.
– För mig låter detta som efterhandskonstruktioner utifrån djuretik. Det räcker med att titta på hur grisarna i hagen beter sig för att få en bild av vad som är ett naturligt beteende och det finns gott om studier som visar att det innebär att smågrisarna diar i flera månader. Men det viktiga här är att Jordbruksverkets uppgift är att följa lagen, inte att hitta på andra utgångspunkter för sina regler. Vi kan ju jämföra detta med Finansinspektionen eller Skolverket. Om de skulle hitta på något som de tyckte var viktigare än att följa lagen, skulle ingen över huvud taget acceptera detta.

Har du förståelse för att de svenska grisbönderna känner sig pressade av importköttet som väller in från utlandet och därmed vill att de svenska reglerna anpassas till omvärldens?
-Absolut, som bonde är det lätt att tänka att det måste finnas en balans mellan djurhänsyn och ekonomi, det skulle jag själv göra om jag var bonde. Men Jordbruksverkets jobb är att följa lagen – tveklöst är det så!