Mjölkföretagen ska stärkas

Starkare och lönsammare mjölkföretag i Sverige är målet med Handlingsplan Mjölk 2.0, som offentliggörs i dag. Där ingår förslag på enklare regler, billigare foder, utökad forskning och större rättssäkerhet för mjölkbönder. Planen är också viktig för att Sverige ska uppnå målen i livsmedelsstrategin och öka den svenska matproduktionen.

Bakom Handlingsplan Mjölk 2.0 står bland annat LRF Mjölk/LRF, Jordbruksverket, Växa Sverige och Sveriges lantbruksuniversitet.

– Vi måste stärka och göra svenska mjölkföretag mer konkurrenskraftiga. Handlingsplanen är viktig för att nå dit. LRF Mjölk tar ansvar för att samordna arbetet, säger Jonas Carlberg, ordförande i styrgruppen för Handlingsplan Mjölk, samt chef för LRF Mjölk.

Den nya planen fokuserar på 17 områden inom vilka landets mjölkföretagare upplever vardagliga utmaningar. Hit hör osäkerhet kring myndighetskontroller samt att foderkostnaden är högre jämfört med i många konkurrentländer. Planen ger även förslag på managementutbildning för mjölkföretagare. Dessutom bidrar den i arbetet med att uppfylla livsmedelsstrategins mål då livskraftiga jordbruk ökar möjligheterna till en höjd självförsörjning av livsmedel.

Handlingsplan Mjölk 2.0 är ett grundligt omtag av den som skapades för två år sedan efter initiativ från Sven-Erik Bucht, (S), landsbygdsminister. Några av de viktigaste genomförda åtgärderna från den planen är nya och mer flexibla betesregler, Från Sverige-märket samt subventionering av helhetsrådgivning till företag med ekonomiska problem.