Robotar ska kompensera för dyra råvaror i Sverige

Robotiseringen ökar enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev

Trots att de svenska konsumenterna är köpstarka är tillväxten för den svenska livsmedelsindustrin fortsatt svag. Anledningen är framför allt dyra råvaror. Många av företagen investerar istället i automatisering för att öka effektiviteten och få ner kostnaderna. Tillväxten för den ekologiska maten forsätter, men i svagare takt. Detta är några av slutsatserna i Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

Totalt sett blev årets andra kvartal något av en besvikelse för svenska livsmedelsproducenter, enligt Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal. Tillväxten för livsmedelsexporten nästan halverades från första till andra kvartalet, men ämfört med utvecklingen 2016 är det fortfarande att betrakta som en återhämtning.

Det finns också, enligt konjunkturbrevet, tecken på att tillväxten för den ekologiska maten mattas av. Efterfrågan är hög men produktionen hämmas som vi tidigare skrivit om, av bristen på ekologiska råvaror.

Råvarukostnaderna fortsätter uppåt andra kvartalet om än med minskad ökningstakt. Ökade råvarupriser slår hårdare mot livsmedelsproducenter än mot många andra industrigrenar.

– På den svenska marknaden är det väldigt svårt att som livsmedelsproducent få igenom prishöjningar som kan kompensera för ökade råvarukostnader. I mer cykliska industrigrenar finns det en större förståelse hos kunderna att leverantörer måste höja sina priser på grund av dyrare råvaror. Men när det gäller livsmedelsproduktion så leder ökade råvarupriser nästan alltid till minskad lönsamhet, och det är ett stort problem, säger Carl Eckerdal.

Svenska livsmedelsföretag tampas med utmaningar som en liten hemmamarknad, stora geografiska avstånd till EU-marknaden samt en av världens högsta arbetskraftskostnader. En lösning för allt fler företag är att automatisera produktionen. Trots att en stor del av medlemsföretagen på senare år ökat sina investeringar i automatisering så uppger 85% att det finns potential att automatisera ännu mer, enligt Carl Eckerdal.

– Genom att effektivisera produktionen kan man få ner kostnaderna, och då kan man på allvar möta konkurrensen från länder som Polen, Tyskland och Frankrike där man har enorma stordriftsfördelar, och som i Polens fall, låga arbetskraftskostnader, säger Carl Eckerdal.

Hela 63 procent av Livsmedelsföretagens medlemsföretag uppger att de kommer att öka sina satsningar på robotar eller annan utrustning som ökar automationsgraden inom några år.