Lägre världsmarknadspris på mat

Världsmarknadspriserna på livsmedel sjönk 1,3 procent i augusti jämfört med juli, enligt FN:s livsmedelsorgan FAO. Goda skördeutsikter som drar ned spannmålspriserna anges som orsak. Detta rapporterar TT .

 Trots prisfallet i augusti ligger dock livsmedelspriserna sex procent över prisläget för ett år sedan. FAO räknar med att en era av turbulenta prisrörelser på livsmedelsmarknaden nu är slut och ser en stabil utveckling de tio kommande åren.

Spannmålsskörden beräknas enligt FAO:s nya prognos nå rekordnivåer på 2.611 miljarder ton under 2017—2018. FAO har därmed höjt prognosen med 18,4 miljoner ton jämfört med den beräkning som gjordes för en månad sedan, enligt TT.