Tidig avskiljning av griskultingar: ”Vi räknar med att förslaget träder i kraft i november”

Håkan Henriksson, divisionsdirektör för främjande och förvaltning på Jordbruksverket

Jordbruksverkets förslag om att det ska bli tillåtet att skilja smågrisar från sina mödrar en vecka tidigare har fått hård kritik från många håll, men Håkan Henriksson, divisionsdirektör för främjande och förvaltning på Jordbruksverket, säger sig vara ”helt övertygad” om att förslaget kommer att gå igenom.
– Förslaget är i Bryssel och vi räknar med ett ikraftträdande i november, säger han till Svenska Måltider.

I slutet av förra veckan fick förslaget stöd av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som i ett brev meddelade att han litade på att reglerna inte tummar på de rådande djurskyddskraven.

Att möjliggöra avskiljning vid tidigast 21 dagar istället för som nu, tidigast 28 dagar, skulle ha stora ekonomiska fördelar, enligt Jordbruksverket. Förslaget vilar på en studie, utförd av bland annat Jordbruksverket själva, och enligt denna skulle en regeländring inte få några negativa konsekvenser för grisarnas välbefinnande, däremot skulle grisuppfödarna få ett betydande ekonomiskt tillskott.
– Studien visar på i snitt 350 kronor per sugga och år, eller en gris till per sugga och år. Då blir merintäkten 70 000 kronor för en smågrisuppfödning med 200 suggor, säger Håkan Henriksson.

Som vi tidigare rapporterat, har Jordbruksverkets förslag fått hård kritik från många håll. Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien vid SLU, menar att erfarenheter från utlandet har visat att en tidigare avvänjning i allmänhet leder till ett ökat antibiotikaanvändande. För två veckor sedan valde författaren och debattören Martin Ragnar att JO-anmäla Jordbruksverket och Håkan Henriksson eftersom han menar att förslaget bryter mot djurskyddslagen.