Brittiskt kycklingfusk orsakar bojkott

brittiskt kycklingfusk orsakar bojkott

En av Storbritanniens största kycklingproducenter har fuskat med datumstämplingen. Detta avslöjade brittiska The Guardian och ITV News i förra veckan. Sedan samtliga stora kunder bojkottat leverantören, 2 Sisters Food Group, stoppas produktionen tillfälligt.

I en filmad granskning utförd av TV-stationen framkom bland annat att personal på företaget ändrade slaktdatum på kycklingarna, samt paketerade om och skickade iväg kycklingar som kommit i retur från mataffärer. Vidare förekom att man plockade upp kycklingar som trillat ner på golvet och lagt tillbaka dem på produktionslinjen, samt att man blandade kycklingar med olika slaktdatum i produktionslinjen. Nu har alltså 2 Sisters Food Group tillfälligt stoppat produktionen i fabriken i West Bromwich.

Sedan skandalen uppdagades har anläggningen fått besök av en lokal livsmedelsmyndighet som varken hittat brister i produktion eller hygien. Dock har enstaka brister framkommit. Nu ska personal och ledning utbildas i livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll, sedan planeras anläggningen öppnas igen.

Under tiden produktionsstoppet varar ska man utbilda personal och ledning i livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll. Därefter kommer anläggningen att öppnas igen.