Kick-off för halvering av matsvinnet

Idag onsdag 4 oktober bjuder landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till en nationell kick-off för att minska matsvinnet. Livsmedelsverket är medarrangör till dagen.
I går, den 4 oktober, arrangerades en nationell kick-off för att minska matsvinnet. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht låg bakom inbjudan tillsammans med bland annat Livsmedelsverket.

Att halvera det globala matsvinnet är ett av målen som Sverige har åtagit sig att arbeta för inom Agenda 2030. Som ett startskott för det nationella arbetet arrangerades gårdagens kick-off, med deltagare från alla delar av livsmedelskedjan och föreläsare från bland annat Storbritannien och Norge.

– Att minska matsvinnet är en viktig fråga för vår miljö, och för att världen ska kunna förse en växande befolkning med mat. För att nå målet inom Agenda 2030 är samarbete en avgörande fråga. Vi behöver jobba tillsammans – producenter, livsmedelsföretag, handel, konsumenter och myndigheter – för att lyckas. Vi hoppas att den här dagen blir ett avstamp för det fortsatta gemensamma arbetet framåt, säger Ingela Dahlin, projektledare för regeringsuppdraget om att minska matsvinnet, Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

 

Bakgrund: 
Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att, i samarbete med Naturvårdsverket och Jordbruksverket, arbeta för ett minskat matsvinn. Uppdraget sträcker sig över tre år, 2017- 2019. Som en första del i uppdraget ska en handlingsplan för minskat matsvinn tas fram. Den ska visa hur Sverige långsiktigt ska arbeta med att minska matsvinnet. Åtgärderna ska bidra till att det globala hållbarhetsmålet “att till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumentledet och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlust efter skörd” uppnås.