SD vill chockhöja restaurangmomsen

Sverigedemokraterna vill i sin budget chockhöja momsen från 12 till 25 procent på restauranger, catering och hämtmat .
– SD:s förslag slår mot jobb och integration, säger Visitas vd Eva Östling i ett pressmeddelande.

Besöksnäringen är den snabbast växande basnäringen i Sverige och sysselsätter hundratusentals människor, inte minst unga och människor födda utomlands. Över 37 procent av alla som är sysselsatta i besöksnäringen är födda utomlands och 6 av 10 företag drivs av personer med utländsk bakgrund.Visita menar att förslaget med chockhöjd moms på restaurangbesök, catering och hämtmat kommer slå hårt mot den näring som är en av lösningarna på dagens integrationsproblem. Förslaget innebär att tudelningen på arbetsmarknaden kommer öka.

– Arbetsgivaravgiften för unga tredubblades under föregående år och SD:s förslag om chockhöjd moms innebär att besöksnäringen än en gång hotas av ökade kostnader, en dubbelstöt. Det slår mot integrationsmotorn i Sverige. Istället behöver företagens förutsättningar förbättras och kostnaderna för att anställa sänkas så att fler unga och utrikes födda kan få chansen att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Eva Östling.

Besöksnäringens stora betydelse för integrationen bekräftas i en ny rapport från HUI Research:

– Besöksnäringen är Sveriges integrationsmotor. Företag inom hotell och restaurangnäringen är mycket mer benägna att anställa arbetslösa invandrare än företag i andra branscher, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och en av författarna till rapporten i ett pressmeddelande.

2012 sänktes restaurangmomsen, vilket genererade 11 000 nya jobb.
– Effekten av att restaurangmomsen sänktes från 25 till 12 procent år 2012 har gett minst 11 000 nya jobb enligt Tillväxtanalys, säger Eva Östling.
En höjning av restaurangmomsen kommer enligt Östling inte bara slå mot näringen utan också mot privatpersoner. Restaurangerna kommer tvingas höja priserna och då kommer efterfrågan minska. Färre kommer äta på restaurang,tror Eva Östling.