Öppning för svensk insektsförsäljning

Svenska Måltider mjölmask och syrsor ingår i projektet från Vinnova där framtidens protein ska skapas

Nu är det fritt fram att odla och sälja insekter som människoföda i Finland. Detta har gjort att även det svenska Livsmedelsverket kan tänka sig att se över reglerna.

I Danmark får man sedan en tid tillbaka både odla och sälja insekter som människoföda. I förra veckan följde ytterligare ett grannland efter, Finland. Nu väntar svenska insektsodlare otåligt på en regeländring och på DN Debatt uppger sig 13 branschföreträdare vara oroliga för att Sverige kommer att missa tåget om inte Livsmedelsverket börjar tolka EU:s regler mer liberalt.

– Det är problematiskt att vi ska vänta medan andra länder kan etablera sig på marknaden. Sverige riskerar att stå utanför och hamna på efterkälken om vi ska avvakta, säger Livsmedelsföretagens tillfällige vd Anders Canemyr till TT

Att vissa länder redan i dag godkänner insekter som ett livsmedel beror på ett tolkningsutrymme i den nuvarande EU-lagen om vad som räknas som novel foods, alltså nya livsmedel. I Sverige har det ännu inte gjorts någon prövning av huruvida insekter kan godkännas som livsmedel. Men detta är inte överraskande, anser Canemyr.
– Prövningen är alldeles för kostsam, tidskrävande och gynnar endast företag och organisationer med mycket pengar, säger han till TT.

Enligt samma källa kan det svenska Livsmedelsverket emellertid tänka sig att se över tolkningen.
– Vi kommer att titta på hur Finland har resonerat och löst säkerhetsfrågan. Vi vill inte att insekter säljs förrän det går att bevisa att de inte är giftiga eller innehåller farliga bakterier. Så får vi se vad det blir för utfall efter det.
– Vi är ju inte emot insekter utan anser också att det är bra, framför allt ur ett miljöperspektiv, säger Astrid Walles-Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.

Den nya vändningen från Livsmedelsverket är något som Anders Canemyr har väntat på länge:
– Vi välkomnar att man ska se över tolkningen och hoppas att det leder till att svenska företag väljer att möta framtida alternativa näringskällor, säger han till TT.