“Jag har ett Findus-hjärta”

Findus vd Katarina Tell

Hej Katarina Tell, ny vd för Findus Sverige sedan fyra månader. Vad brinner du för?
– Som utbildad dietist brinner jag verkligen för matens betydelse för hälsan och välbefinnandet. I hela mitt liv har jag jobbat med mat och med att hjälpa människor att på ett enkelt sätt kunna välja bra och god mat. Det var också därför jag en gång ville gå in i livsmedelsindustrin istället för att bli ”traditionell” dietist.

På vilket sätt kan man främja folkhälsan genom att jobba inom industrin?
– Som ”vanlig” dietist är du reaktiv, problemet har redan uppstått. Inom industrin kan du bli mycket mer preventiv och få ett attraktivt budskap mot konsumenterna.

Du började på Findus för fyra månader sedan. Vad gjorde du innan?
– Tidigare arbetade jag i sju år som nutritions- och provkökschef på Findus och nu är jag tillbaka i företaget. Däremellan jobbade jag på Kraft Heinz som Managing Director för norra och östra Europa.

Findus blev ju uppköpta av Nomad Foods, som ur ett svenskt perspektiv känns internationella och allt annat än personliga. Varför valde de att tillsätta dig?
– Jag blev tillfrågad av Nomad Foods om jag ville börja på Findus just med tanke på att jag har ett ”Findushjärta”. Min mamma blev årets Findus-säljare 1962, jag träffade min man på Findus och vi är fortfarande lyckligt gifta, och min son var ”Ärta Bärta” på Findus ärtsafari.

Har Nomad Foods ett ”Findushjärta”?
– Produkterna är goda och bra och hälsosamma. Sortimentet och produkterna är bra och Findus har ett arv som man vill fortsätta att värna om.

Fast de valde att lägga ner fabriken i Bjuv…
– Det fanns en överkapacitet inom Nomad Group och med den prispress som finns i dag var man tvungen att fatta det här beslutet. Rent affärsmässigt, för att vara konkurrenskraftig, måste man ta den typen av beslut. Jag förstår verkligen att förändringarna har väckt känslor – jag vill verkligen betona det. Det har ju väckt känslor även hos mig, speciellt med tanke på den bakgrund jag har, men jag förstår också det affärsmässiga beslutet.

Hur ska du få ihop det gamla och det nya Findus?
– Jag är övertygad om att det kommer att gå, det är ingen tvekan. För mig handlar det mycket om att ha regelbundna återkopplingar med anställda och kunder, att hitta vägarna framåt och vara tydliga med vilka de är så att alla vet vilket håll vi går åt. Och att lyssna!

Så vart bär den av, er väg framåt?
– Vi är just nu i den sista strategiska finslipningen, jag har lite svårt att tala om de stora riktlinjerna just nu…

Om jag frågar så här då: Nestlé tillsatte en ny vd från hälsosektorn när de aviserade att de skulle börja hålla en utpräglad hälsolinje. Du är dietist, innebär det ett ökat fokus på hälsa inom Findus generellt?
– Det jag kan säga är att vi ska fortsätta att vara ledande inom hållbarhet, den biten är klar och det gäller speciellt inom tre områden. Konsumenten ska få hjälp med att göra smartare val, till exempel genom att vi jobbar med klimatberäknade recept. Vi ska också ha grönare mat och här pratar vi om inspiration och utbud. Det sista är fiskar och hav. Där jobbar vi med hur vi kan minska hoten om utfiskning, bland annat genom märkning.

Något som kanske inte så många känner till, är att ni jobbar med mat speciellt anpassad för äldre, till exempel den växande grupp som riskerar undernäring på grund av tugg- och sväljsvårigheter. Hur väl kan du detta område?
– När jag började på Findus för 17 år sedan blev jag ansvarig för just för Special Foods, som det här området kallas. Just nu har vi bland annat initiativet Krafttaget där vi driver debatten om undernäring bland äldre – 65 procent av äldre som bor hemma löper risk för undernäring! Vi kommer att satsa ännu mer på portionsrätter som är anpassade till den äldre befolkningen. Den här gruppen har bland annat ett ökat behov av D-vitamin och protein. Smaken förändras lite med åldern, plus att tänderna börjar bli sämre så man kanske vill ha mer lättuggad och mjuk mat.

Hur stora är ni inom era olika kategorier och var vill ni växa?
– De kategorier vi vill växa inom är framför allt fisk, grönsaker, vegetariskt och special foods. Av vår totala omsättning utgör fisken kanske en fjärdedel, grönsakerna och vegetariskt en fjärdedel, färdigrätterna en fjärdedel och resten tillsammans den sista fjärdedelen.

Kommer ni att göra om era befintliga produkter så att de blir mer hälsosamma?
– Vi har redan en hälsosam portfölj, mycket är baserat på fisk och grönsaker och många av rätterna är vegetariska. Vi har visserligen vårt bageri, men en kanelbulle då och då måste man kunna äta.

Hur viktig är Findus svenska marknad för Nomad Foods?
– Findus Sverige är en jätteviktig del av “Nomad”, framför allt genom vår erfarenhet av produktutveckling och gedigen kunskap kring fryst mat. När det gäller hållbarhet är fryst mat förresten ett väldigt bra alternativ, du kan minska matsvinnet med till nästan hälften om du övergår till att äta mer fryst mat.

Känner du igen någonting i företaget från när du jobbade där för 17 år sedan?
– Det som finns kvar är Findus-andan. Det är helt magiskt att se passionen för varumärket och produkterna och den hjälpsamhet man visar varann när det gäller att hitta lösningar. Men sedan fabriken i Bjuv lades ner är det mesta annorlunda. Vi flyttade in i Malmö i april och vårt provkök invigdes i juni. Bara en sån sak som att hålla möten kan vara svårt när man inte riktigt hittar på kontoret, än. Det är nästan som ett nytt företag där man ska hitta ritualer och rutiner.

Hur många jobbar i dag på Findus i Sverige och vad gör de?
– Totalt är vi ungefär 225 personer. Vi är 130 på huvudkontoret i centrala Malmö, dessutom har vi många säljare ute på fältet. Vi har också bageriet i Loftahammar och växtförädlingen utanför Bjuv.

Finns det en plats för Findus-ärtan i allt detta?
– Findusärtan är vår ikonprodukt så den är jätteviktig för oss! Vi odlar fortfarande Ebba-ärtan i Sverige och i Toppfrys fabrik har vi egna, separata linjer. Ärtförädlingen har vi jobbat med i 70 år och den kommer att ligga kvar i Skåne. Nomad Foods har dessutom valt att flytta över hela sin förädling av ärter hit, från resten av Europa. Vi tar fram ärtsorter som är anpassade till olika klimat, sen tar vi fram fröer som kan skickas de till de olika länderna. Findus-ärtan har absolut en viktig plats.