Ny märkning för goda arbetsvillkor

Sigill Kvalitetssystem breddar märkningen Svenskt Sigill genom att lägga till en ny flik för att profilera företag som tar ett aktivt ansvar för ett företags arbetskraft.

Genom märkningen kan företag visa att de uppfyller kriterierna för en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och ett socialt ansvarstagande. Är man certifierad för sjysta arbetsvillkor så innebär det att man har samma villkor för alla som arbetar i verksamheten, oavsett om man är anställd genom ett bemanningsföretag, är egen företagare eller är en oberoende entreprenör.

– En märkning för goda arbetsvillkor ger de ambitiösa företagen en möjlighet att på ett enkelt sätt visa upp villkoren för sina anställda. Och inte bara sina anställda utan hela arbetskraften. Samtidigt underlättar det för konsumenten som kan känna sig trygga i att goda arbetsvillkor uppfylls när de möter märkningen, säger vd Britt Rahm, vd Svenskt Sigill, i ett pressmeddelande.

Ända sedan lanseringen av certifieringen IP Arbetsvillkor har efterfrågan på att kunna uppvisa att produktionen är certifierad även för sjysta arbetsvillkor varit stor, skriver Sigill Kvalitetssystem i ett pressmeddelande. Det som började som en förfrågan tidigare under året har nu resulterat i ett nytt tillägg till märkningen för första gången sedan 2014, då märkningen för certifierat naturbeteskött lanserades. Den nya märkningen kommer att kunna kombineras med alla andra märkningar inom Svenskt Sigill.

IP ARBETSVILLKOR

IP Arbetsvillkor är en certifiering för företag som vill ha stöd och handledning för att uppfylla de krav som ställs på en arbetsgivare. IP Arbetsvillkor är framtagen tillsammans med ledande experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området och godkänd av Swedac.
Certifieringen gör ingen skillnad på om personalen är anställd eller inhyrd, den omfattar all arbetskraft på företaget.