Polarbröd försvarar vindkraftsmärkning

Polarbröd har fått en skrivelse från Konsumentverket som ifrågasätter märkningen på Polarbröds förpackningar ”Bakat med egen vindkraft”.

– Vi nöjde oss inte med att köpa grön el. Vi ville gå ett steg längre. Vi ville tillföra ny ren el till det nordiska elsystemet och beslutade därför 2013 att investera i fyra egna vindkraftverk vars produktion motsvarar vår egen förbrukning. Märkningen ”Bakat med egen vindkraft” har vi haft på våra produkter i ett par år och responsen från kunder och konsumenter har varit övervägande positiv, säger vd Anders E Johansson i ett pressmeddelande.

– Att vi, med våra fyra egna vindkraftverk, berättar att vi bakar med egen vindkraft är lika korrekt som elbolagens kommunikation avseende elursprung. Vi utgår ifrån att det inte är Konsumentverkets avsikt att slå undan benen för all ursprungsmärkning av el, som är en grundbult i Sveriges omställning till en förnybar elförsörjning, säger Anna Borgeryd chefsstrateg Polarbrödsgruppen.

Så här skriver Energimarknadsinspektionen på sin hemsida:Syftet med ursprungsmärkning är att kunden enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt enklare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har haft på miljön. Ursprungsgarantierna ger konsumenten möjlighet att påverka och med konsumentmakt bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige”.

Polarbröd kommer att besvara skrivelsen innan 17 november.