Förtroendet för svensk livsmedelsindustri i topp

Bild: Axfood

Enligt en undersökning av Demoskop har 87% av svenskarna stort förtroende för Sveriges livsmedelsindustri. Det är den högsta siffran sedan mätningarna började år 2013. Undersökningen visar också att 84% anser att mat och dryck från svenska livsmedelsproducenter håller hög kvalitet, skriver branschorganisationen Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.

Med start 2013 har Demoskop på uppdrag av Livsmedelsföretagen regelbundet undersökt svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin. I den första mätningen i februari 2013 uppgav 63% att de hade stort förtroende för industrin. Trenden sedan dess har varit tydligt uppåtgående och i oktober 2017 anger 87% att de har stort förtroende, en ökning med två procent sedan oktober 2016.

Enligt undersökningen anser 84% av svenskarna att mat och dryck från svenska livsmedelsproducenter håller hög kvalitet. Det är en ökning med tre procent sedan oktober 2016, och den högsta siffran sedan mätningarna började i februari 2013 (62%). Av de tillfrågade i den aktuella mätningen är det bara två procent som säger att de inte tycker att svensk mat håller hög kvalitet.

Det ökade förtroendet gäller inte bara livsmedelsindustrin överlag eller den höga kvaliteten. I februari 2013 höll 26% med om påståendet att man kan lita på att innehållsförteckning och näringsinnehåll stämmer överens med innehållet i produkten, och i oktober 2017 är den siffran 67%. 2013 angav 36% att man kan vara säker på att maten man köper i Sverige inte är hälsofarlig, och den siffran har nu ökat till 57%.