Vinproduktionen störtdök till 60-talsnivå

Vinproduktionen sjönk i år

Frost varvat med värmeböljor i Frankrike, Italien och Spanien gör att 2017 går till historien som det sämsta vinåret på över 50 år. Den internationella vinorganisationen OIV, beräknar att den globala produktionen kommer att nå 246.7 million hektoliter under 2017, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med 2016. down by 8% versus 2016. Den största minskningen, 23 procent, står Italien för. Motsvarande minskning i Frankrike är 19 procent och i Spanien var minskningen 15 procent jämfört med förra året. Situationen har lett till diskussioner om prishöjningar samt hur man ska lösa lönsamhetsproblem för vinodlare i exempelvis Loiredalen, som drabbades extra hårt av vårfrosten. I Bourgogne var årets skörd däremot den största sedan 2009.