Försäljningen av Fairtrade-produkter ökar i Sverige och världen

Försäljningen av Fairtrade-märkt ökar för varje år. 2016 uppgick försäljningen av Fairtrade-märkta varor på den svenska marknaden till över 3,6 miljarder kronor vilket innebär att svensken nu i genomsnitt handlar Fairtrade-märkta produkter för 360 kronor per år.

Den globala försäljningen uppgick till 7,8 miljarder euro för år 2016 med en stark tillväxt inom både kaffe, socker, bananer, te och blommor. Det är en ökning med 6,8 procent från år 2015. Den globala kakao-försäljningen tillhör den grupp som ökat allra mest med 34 procent.

I Sverige ligger försäljningen på cirka 3,6 miljarder kronor, en ökning med 10 procent från föregående år. Svensken handlar nu Fairtrade-märkt för i genomsnitt 360 kronor per år. Te ökade med 28 procent under 2016 och mer än varannan ros som säljs i dag i Sverige är Fairtrade-märkt. 17 procent av alla bananer som äts i Sverige i dag är Fairtrade-märkta.

– Fairtrade handlar om att jobba för FN:s första och grundläggande utvecklingsmål – utrota fattigdom. Konsumtionen av Fairtrade-certifierade produkter som under 2016 uppgick cirka till 3,6 miljarder kronor i Sverige, innebar att över 75 miljoner i Fairtrade-premier genererades till människor i utbredd fattigdom. Pengar som de själva demokratiskt i sina producentorganisationer bestämmer över hur de ska investeras, t.ex. förbättra jordbruket, bygga sjukvårdsinrättningar eller skolor, säger Morgan Zerne, VD Fairtrade Sverige i ett pressmeddelande.

Snabba fakta – svensk försäljning av Fairtrade-märkta produkter 2016

  • Mer än varannan ros (51%*) som säljs i Sverige är Fairtrade-märkt.
  • Var tionde kopp kaffe som säljs i Sverige är Fairtrade-märkt. (10 %*)
  • Mer än var sjätte banan som säljs i Sverige är Fairtrade-märkt (ca 17 %*)
  • Te ökade med 28% under 2016 och utgör numera ca 6 % av den svenska marknaden.

* Procentuell andel av den svenska marknaden.