Bristande kunskaper om plast och livsmedel

plast

Sju av tio företag saknar tillräckliga kunskaper kring vilka material som får användas i kontakt med livsmedel, till exempel i plastfilm, förvaringspåsar och hinkar. Detta visar en undersökning från Livsmedelsverket. Bäst koll har livsmedelstillverkare och butiker, medan serveringar har sämre kunskaper om vad lagen säger.

Livsmedelsföretagare ska känna till lagkraven för att kunna välja rätt material till de livsmedel som de producerar, säljer eller serverar. För att ta reda på hur stor kunskapen är i branschen, undersökte Livsmedelsverket tillsammans med 21 kommuner detta under 2016. Totalt 36 livsmedelstillverkare, 75 butiker och 218 serveringar ingick i undersökningen. Här framkom att kunskapen om reglerna varierar stort. Endast tre av tio känner till lagkraven. 50 procent har viss kunskap, medan resterande cirka 20 procent inte alls känner till lagkraven.

– Undersökningen visar att många företag som tillverkar eller serverar mat inte har tillräckliga kunskaper för att välja rätt material. Det är oroande och de företagen måste ta reda på vad som gäller, säger Åsa Kjellgren, chef för Team Livsmedelshygien inom Område Livsmedelskontroll på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Totalt 432 förpackningsmaterial och produkter av plast ingick i undersökningen. Bland annat hinkar, bägare, lådor och tråg, plasthandskar, plastfilm, sugrör och förvaringspåsar.