Svenskt viktigare än eko för majoriteten

Äppelriket är en fabrik med kontor och lager samt 93 anslutna odlare i Kivik Foto: Miriam Preis

En majoritet av svenskarna tycker att det är viktigare att mat och dryck kommer från Sverige än att det är ekologiskt när de handlar. 85 procent tycker att det är viktigt att deras mat och dryck är svensk och 52 procent väljer ekologiskt när de handlar. Det vanligaste skälet till att välja svenskt är att det är bra för miljön och klimatet, men det finns betydande skillnader mellan olika grupper och åldrar. Det framgår av en ny undersökning från Demoskop på uppdrag av Livsmedelsföretagen.

 Totalt har 1 000 svenskar fått frågan om hur viktigt det är att maten och drycken de konsumerar består av svenska råvaror. 85 procent svarade att det är mycket eller ganska viktigt. Det är en ökning med 4 procent sedan förra mätningen i mars 2014.Om svensken tvingas välja mellan ett livsmedel som är ekologiskt men importerat och ett livsmedel som är producerat på konventionellt vis i Sverige, väljer 72 procent det konventionellt producerade svenska livsmedlet. Det är en ökning med 6 procent sedan mätningen 2014.

Undersökningen visar på skillnader mellan olika grupper. 92 procent av kvinnorna tycker det är viktigt att deras mat och dryck är gjorda på svenska råvaror, jämfört med 79 procent av männen. Det vanligaste skälet till att man väljer svensk mat och dryck är att ”Det är bättre för miljön och klimatet”. Av kvinnorna anger 33 procent miljö och klimat som det viktigaste skälet, jämfört med 27 procent av männen.

Miljö och klimat verkar vara viktigare för yngre människor. Av åldersgruppen 16–39 år svarar 42 procent att de väljer svenskt för miljöns och klimatets skull, jämfört med bara 18 procent av åldersgruppen över 65. Vilka skäl man anger till att välja svenskt beror även på var man bor. 37 procent av storstadsborna köper svenskt på grund av miljö och klimat, men av de som bor utanför städerna svarar 30 procent att de äter svenskt för att de vill gynna svenska bönder.

Foto: Miriam Preis från Äppelriket