Tungt besked för insektsföretagare

I dag meddelade Livsmedelsverket att de står fast vid att försäljning av insekter som mat inte är tillåtet i Sverige. Därmed väljer de att tolka lagen på ett annat sätt än Danmark och Finland, som nyligen tillät försäljning – något som väckte hoppet för många, svenska insektsföretagare. Dagens besked kommer med andra ord som något av en chock för många, bland annat menar branschorganisationen Livsmedelsföretagen att beslutet hotar framtiden för svenska insektsföretag och går stick i stäv med den nationella livsmedelsstrategins mål om att stärka den svenska livsmedelssektorn.

Det har varit förbjudet att sälja insekter som mat i EU och Sverige i 20 år. Det beror på att insekter klassas som så kallat nya livsmedel och därför måste godkännas enligt en särskild EU-process. Enligt Livsmedelsverket är avsikten med lagstiftningen är att skydda konsumenter från okända faror som allergier, gifter och smittor.

– Livsmedelsverkets uppdrag är att arbeta för att ingen ska bli sjuk av maten, samtidigt som vi vill hjälpa företagen att göra rätt. Eftersom intentionen med EU:s lagstiftning är så tydlig har vi valt att inte öppna upp för några alternativa tolkningar – konsumentens hälsa och säkerhet går först, säger Annica Sohlström, generaldirektör vid Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverket träffade för en tid sedan flera företag som vill sälja mat tillverkad av insekter för en dialog, något som av företagen tolkades som ett steg i positiv riktning. Kort därefter beslutade man att starta en särskild branschförening för just insektsföretag.

– Vi välkomnar den nystartade branschföreningen. Den gör att det blir mycket lättare för oss att fortsätta samarbetet. Nu gäller det att tillsammans se vilket behov av stöd företagen har, säger Annica Sohlström.

Trots EU:s förbud säljs och produceras mat med insekter i några EU-länder. Det beror på att nuvarande lagstiftning inte har varit tillräckligt tydlig, ett kryphål i lagen har gjort att det funnits visst tolkningsutrymme. Från och med årsskiftet förtydligas lagen så som den var tänkt, skriver Livsmedelsverket.