Regeringen hårdsatsar på livsmedelsexport

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Regeringen har fattat beslut om en ökad satsning på svensk livsmedelsexport. Bland annat kommer man att tillsätta matambassadörer på flera håll i världen för att försöka öka exporten av svenska livsmedel. Totalt kommer 48 miljoner att satsas under det kommande året för att stärka den svenska livsmedelsexporten.

– Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige. Vi ska producera mer mat och för att kunna göra det måste också livsmedelsexporten öka, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i  ett pressmeddelande.

I lördags presenterades satsningen som består av fem åtgärder som syftar till att höja den långsiktiga exportpotentialen av svenska livsmedel och öka antalet exporterande livsmedelsföretag:

  • Livsmedelsexportansvariga: Business Sweden ska tillsätta livsmedelsexportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader (USA/Kanada, Japan/Sydkorea samt Singapore). 7 miljoner kronor.
  • Regionalt exportprogram för livsmedelsföretag: Business Sweden ska inrätta och genomföra ett exportprogram inom ramen för den regionala exportrådgivningen. Programmet ska rikta in sig på livsmedelsföretag som har stor potential att nå ut på exportmarknader. 5,5 miljoner kronor.
  • Analys av exportpotentialen: Business Sweden ska genomföra en analys av olika livsmedels exportpotential. 1,5 miljoner kronor
  • Export av ekologiska livsmedel: Business Sweden ska ta fram en strategi och ett operativt program för export av ekologiska livsmedel. 10 miljoner kronor.
  • Anläggningsgodkännanden: Livsmedelsverket och Jordbruksverket får i uppdrag att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som innebär att anläggningar blir godkända för export till tredje land. Tidigare har myndigheter fakturerat företag för det arbete som de gör vid inspektioner av anläggningar, den avgiften tas bort nu. 3 miljoner kronor.

– Med den här satsningen höjer regeringen ambitionen rejält – det är den största satsningen någonsin på svensk livsmedelsexport. Genom att öka exporten får svenska livsmedelsföretag en stabilare grund att stå på. Det gynnar företagen och jobben, som framför allt finns på svensk landsbygd, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sedan tidigare har regeringen bland annat förstärkt Business Swedens exportprogram för livsmedelsföretag under konceptet Try Swedish, tillsatt en nationell exportsamordnare samt tillsatt ett skogs- och lantbruksråd på ambassaden i Peking.
Nu ska dessutom tre mat- och exportambassadörer tillsättas: två i Asien och en i USA eller Kanada. Enligt Sven-Erik Bucht har försöket som gjorts i Peking fallit väl ut:

– Vi har ju en resurs som vi satte på plats i Peking för två år sen som jobbar där som lantbruksråd och som också jobbar med livsmedelsexport till Kina, och det har varit väldigt framgångsrikt. Vi ökar vår export kraftigt nu till Kina, säger han till Sveriges Radio.

Förra året exporterades svenska livsmedel för över 80 miljarder kronor. Och enligt Sven-Erik Bucht är det framför allt vår höga kvalitet som lockar.

– Varför man vill köpa de här svenska livsmedlen, är inte för att de är billiga. Det är för att, som de säger: “Ni har en hög livsmedelssäkerhet i Sverige, ni har högkvalitativa produkter”, säger Sven-Erik Bucht till Sveriges Radio.