MAX hållbarast enligt svenskarna

“Vilket företag upplever du som mest hållbart?” Svensk Hållbarhetsranking ställde frågan under 25 000 intervjuer, då svenska folket fick bedöma 200 företag. Bland snabbmatsrestaurangerna rankades MAX som nummer ett inom hållbarhet. Totalt hamnade kedjan på tionde plats bland samtliga företag inom kategorin detaljhandel. I toppen på denna kategori hamnade IKEA med 75 av maximala 100 i index. MAX hade ett index på 65, och snittet bland företagen på 56. Övriga ledande snabbmatskedjor hamnade samtliga mellan 51 och 54.

Tony Apéria, forskare vid Stockholm Business School på Stockholms Universitet, har genomfört undersökningen bland svenskar i åldern 18-74 om vilka företag som bedöms vara mest hållbara baserat på miljö och klimat, samhälle och etik, långsiktighet och goda framtidsutsikter samt öppenhet och schyssta arbetsvillkor. Studierna visar att det finns tydliga samband mellan ansvarstagande och starka varumärken.

– MAX höjer sitt hållbarhetsindex från 61 förra året till 65 i år. Av samtliga 200 företag och organisationer finns inget som är så överlägset sina huvudkonkurrenter, säger Tony Apéria.

– Det är fantastiskt att svenska folket upplever oss som mest ansvarstagande och att vi gör skillnad långsiktigt. Bland svarande mellan 18 och 35 år kommer vi fram extra starkt. Rent generellt finns en hög medvetenhet i det åldersspannet kring hållbarhetsfrågor, vilket också ställer höga förväntningar på vår trovärdighet, säger Christoffer Bergfors, vice VD och Sverigechef på MAX Burgers.