Svenskar äter fem gånger mer godis än fisk

SM godisfiskar

Svenskar äter nästan fem gånger mer godis än fisk varje vecka, sett till volymen. I snitt äter vi fisk 1,4 gånger per vecka, vilket är ungefär hälften så mycket som Livsmedelsverket rekommenderar. En ny rapport från Norges Sjömatsråd, “Sjömat i Sverige 2017”, visar att konsumtionen av fisk och skaldjur hittills i år har sjunkit med 7 procent.

Vid en jämförelse av sjömatkonsumtion och godiskonsumtion framgår att hushåll med fyra personer äter fem gånger så mycket godis som sjömat under en vecka. Under 2016 konsumerade hushåll med två vuxna och två barn i genomsnitt 250 gram sjömat per vecka. Motsvarande godisintag under en vecka var 1,2 kg**.

Rapporten visar också ett tydligt samband mellan ålder och sjömatkonsumtion – ju yngre vi är desto mindre fisk och skaldjur. I den yngsta åldersgruppen (18-34 år) äter bara var tredje person (33 %) sjömat två gånger i veckan. Bland de äldsta (49-65 år) är motsvarande andel 39 procent.

Trots att sjömatkonsumtionen sjunker totalt sett, har fisk och skaldjur fått ett uppsving på restaurang. 43 procent av 18-34-åringarna äter sjömat på restaurang minst en gång i månaden, vilket är en klar ökning jämfört med 2016 (34%).

Sjömatrapporten 2017 visar också att svenskar har blivit öppnare för att prova nya fisksorter. 2012 kunde svenskar tänka sig i genomsnitt fyra olika arter när de övervägde vilken fisk de skulle äta till middag. 2017 hade öppenheten ökat till sju arter.