Tinder för kor kan snart bli verklighet

Tinder för kor kan snart bli verklighet tack vare LivsID / SLU

Ett Tinder för kor där lämpliga individer matchas ihop med DNA-analys, en minskad förekomst av campylobakter i kycklingen och bättre lagringstekniker som ger svenska äpplen året runt. Allt detta kan bli verklighet tack vare femton forskningsprojekt som tävlar inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har på uppdrag av regeringen skapat ett program för industridoktorander som fått namnet LivsID. Programmet kommer att erbjuda plats för upp till tio industridoktorander inom livsmedelsområdet från och med hösten 2018 och satsningen görs inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin. Bakom satsningarna ligger bland annat branschtungviktare som Lantmännen, Kronfågel och Alfa Laval. Inför satsningen valde man att bjuda in livsmedelsbranschen som lämna in förslag till doktorandprojekt. När inbjudan stängde i november fick tjugotvå av förslagen möjlighet att presentera sig på ett seminarium vid SLU. Därefter valdes 15 förslag ut till förhandlingar om avtal med SLU.

Följande 15 projektförslag går vidare:

Vikinggenetics: DNA-Tinder ko – ett program för selektion och matchning
Äppelriket: Svenska äpplen året om genom ny lagringsteknik
Agroväst: Precisionsodling i vall med hjälp av sensorer och bildanalys
BioGaia: Produktion av potenta probiotiska bakterier
DeLaval: Identifiering av sjukdom i tidig laktation med sensorer
DeLaval: Hantering av kor med mastit i automatiska mjölkningssystem
Fazer: Fermenterade korn, individanpassad näring och konsumenternas uppfattning
Guldhaven: Resursoptimering och miljövård i fisket ger nya och nyttiga livsmedel
Kronfågel: Minska antalet campylobacter och andra sjukdomsframkallande bakterier på den konsumentfärdiga kycklingen
Lantmännen: Fraktionering av spannmål för nya funktionella livsmedelsingredienser (med målet att skapa nya, funktionella ingredienser från vetekli)
Lantmännen: Framtidens foder och framtidens fordervärderare för en konkurrenskraftig mejeriindustri och växtförädling
Lantmännen: Mjölkvalitet för bageri (målet är att optimera vetemjöls baktekniska kvalitet och att finna effektivare metoder för att mäta detta).
Lyckeby: Minskad användning av kemiska växtskyddsmedel i stärkelsepotatisodling
Nordic Beet Research: Förlängd lagringstid och minskade lagringsförluster i rotfrukter och knölar
Norrmejerier: Laktobacillernas ursprung och förekomst i ostens värdekedja