Minskad köttkonsumtion men allt mer svenskt kött

svenska köttbullar

Från att stadigt öka har svenskarnas köttkonsumtion nu börjat minska, samtidigt kommer allt större del av det kött vi äter ifrån Sverige.

Under de senaste 30 åren har köttkonsumtionen ökat men sedan 2013 har den legat stabilt på runt 87,5 kilo per person. För första gången ser Jordbruksverket nu att svenskarnas köttkonsumtion är på väg att minska med omkring 1,5 kilo per person 2017. Jordbruksverkets rapport konstaterar även att svenskarnas köttinköp allt oftare kommer från svenska gårdar och att ökningen är störst för nöt- och griskött. Jordbruksverket drar därför slutsatsen att intresset och förtroendet för svenskt kött är högt idag.