Okänt kött i var tredje nötfärs

Okänt kött i var tredje nötfärs

Provtagningar av butiksmalen nötfärs gjorda under 2017 i Västra Götaland och Halland visade att nära en tredjedel av färsen innehöll inblandning av griskött, rapporterar SVT.

Myndigheterna i Västra Götaland och Halland genomförde 2017 kontroller av butiksmalen nöt- och blandfärs samt oxfilé som serverades på pizzerior, och fann då stora brister i hur köttet hanterats.
– I upp till 30 procent av analyserna visade att nötfärsen även innehöll kött från andra djur, säger länsveterinär Emma Andersson på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, till TT.

Totalt 18 olika provtagningar gjordes på butiksmalen nötfärs runt om i de två länen för att kontrollera djurart. Fem prover visade på inblandning av gris och ett prov visade inblandning av får och get. En tredjedel respektive en fjärdedel av färsen innehåller även mer av proteinet kollagen och fett än vad som står angivet på förpackningarna. När det gäller butiksmalen färs tros dålig hygien, d v s att man malt fläskfärs eller blandfärs och därefter inte rengjort kvarnen ordentligt, vara orsaken.

Vid kontroll av oxfilépizzor fann man bara ett fall där köttslaget avvek, men det är oklart vilket djur det rör sig om. Emma Andersson uppger till TT att hon tror att det ser likadant ut överallt i landet. Kontrollarbetet fortsätter 2018–2019, men kommer då att koncentreras till spårbarhet.