IKEA vill säkra god djurhållning

Sveriges största livsmedelsexportör IKEA Food Services AB lanserar nu den första i en rad av program för ett mer hållbart jordbruk. Först ut är ett Better Chicken-program. Programmet innehåller en rad krav för en mer hållbar kycklingproduktion i leveranskedjan av livsmedel, utifrån djurvälfärd, folkhälsa och miljöpåverkan på gårdsnivå.

Med Better Chicken-programmet har IKEA Food som mål att säkerställa att slaktkycklingar föds upp i enlighet med kriterier som främjar bättre djurvälfärd, som adekvat utrymme (max. 30 kg/m2), belysning, berikning och raser med förbättrad hälsa. Vidare ska man arbeta mot en ansvarsfull antibiotikaanvändning och ta itu med viktiga miljöfrågor som avskogning och gödselföroreningar.

Kriterierna för Better Chicken-programmet ska implementeras i två steg beroende på genomförbarheten – deadline för vissa kriterier är år 2020 och fullständig efterlevnad av Better Chicken-programmet förväntas uppnås år 2025.

”Efter två års forskning och utveckling är jag väldigt glad över att vi nu kan presentera vårt Better Chicken-program, det första av våra hållbara jordbruksalternativ för lantbruksdjur, som visar vårt engagemang för att driva på förändringar inom livsmedelsindustrin”, säger Jacqueline Macalister, Health & Sustainability Manager, IKEA Food Services AB, i ett pressmeddelande.

IKEA Food Better-programmenär globala och har enligt företaget tagits fram med hjälp av experter, ideella organisationer och leverantörer, och sätter upp minimikrav för inköp. Slutmålet är att samtliga djur som används inom matproduktionen, kyckling, värphönor, gris, lax, kött- och mjölkdjur, år 2025 ska uppfylla hållbarhetskriterierna.