Växjö representerar Sverige i europeiskt eko-nätverk

Spegelbollen vid växjösjön. belyst på kvällen. För Växjö Kommun. Foto Mats Samuelsson.

Växjö kommun är en av sju städer och kommuner som nu grundar nätverket Organic Cities Network Europe. De andra är Paris i Frankrike, Wien i Österrike, Nürnberg i Tyskland, Corrence i Frankrike, Porec i Kroatien och Seeham i Österrike, samt organisationen Città del bio i Italien. Målet med nätverket är att främja ekologiskt jordbruk, ekologisk matproduktion och konsumtion av ekologisk mat.

– Vi ska utbyta erfarenheter och sprida goda exempel. Växjö kommun har högt ställda mål kring maten och har kommit en bra bit på vägen, men här kan vi ta del av vad andra gör. Det kan till exempel handla om att nå våra mål kring Växjöbornas konsumtion och hur vi kan jobba mer tillsammans med våra invånare. Där kan vi lära oss mycket av hur andra gjort, säger Magnus P Wåhlin, miljöpartistisk kommunpolitiker och Växjö kommuns representant i nätverket.

Att Växjö kommun finns med bland de sju städerna beror bland annat på utmärkelsen Green Leaf Award 2018 som Växjö tilldelats och det årliga evenemanget MAT som väckt stort intresse i Europa.

Nätverket kommer ha kontor i Bryssel som ska samordna olika städers arbete samt jobba för att organisationen påverkar politiken. Nürnberg blir första ordförandeland.

Foto: Mats Samuelsson