Svenskt Kött lanserar ny antibiotikaskola till ungdomar

Det används mer antibiotika till friska djur än sjuka människor, enligt WHO. Ändå är antibiotikaresistens ett av vår tids största hot, tillsammans med klimatförändringarna. Om användningen fortsätter att öka globalt, går vi i rask takt mot en framtid utan fungerande antibiotika, där många av våra vanliga sjukdomar blir omöjliga att behandla. För att öka medvetenheten kring frågan lanserar branschorganisationen Svenskt Kött nya Antibiotikaskolan som riktar sig till årskurs 7-9. Med en serie gratis filmer och lektioner för årskurs 7-9 och gymnasiet får pedagoger och elever möjlighet arbeta med antibiotikaresistens under hashtaggen #AntibiotikaSkolan. Just Sverige använder mindre antibiotika inom köttproduktionen än något annat land i EU. De sex lektionerna finns att ladda ner gratis på sajten www.gratisiskolan.se .