Svenskar mindre rädda för bröd än tidigare

“Brödrädsla” – så skulle man kunna sammanfatta den oro för kolhydrater, gluten och tillsatser som präglat allt fler svenskars syn på bröd under de senaste åren. Generellt har en växande andel av svenskarna känt en oro inför vad maten innehåller och vad som ska hända när man äter den. Men nu är både brödrädslan och matoron på väg att vika enligt en ny, stor undersökning från Brödinstitutet och United Minds. Samma undersökning visar också att bara 1 av 10 svenskar äter tillräckligt med fullkornsprodukter.

Generellt börjar alltså matoron släppa sitt grepp om svenskarna. Oron över att äta för mycket kolhydrater har halverats de senaste fyra åren. Oron för salt och fett har också halverats sen 2013. Oron över att äta för mycket socker behåller förstaplatsen men har minskat markant, från 54% år 2013 till 36% år 2017. Även oron för för gluten har minskat, men inte i samma utsträckning.

När det gäller dieter har cirka hälften av svenskarna någon gång följt en sådan. I de flesta fall har det handlat om en lågkolhydratdiet, exempelvis LCHF. Även dessa varianter är på tillbakagång.

Brödinstitutet har fokuserat särskilt på just bröd i undersökningen, och funnit att fullkornshalten är den viktigaste faktorn när svenskarna väljer bröd – ännu viktigare än att brödet ska ha låg sockerhalt och vara fritt från tillsatser. Äldre är dock mer intresserade än yngre när det gäller brödets hälsoaspekter.

Enligt Brödinstitutet äter endast 1 av 10 svenskar tillräckligt mycket fullkorn. För att diskutera hur man kan vända trenden höll Brödinstitutet den 1 februari ett runda-bordssamtal om fullkornets starka hälsoeffekter. En panel bestående av professor i mat & hälsa vid Chalmers tekniska högskola, Rikard Landberg, journalist och löparcoach Petra Månström samt Brödinstitutets talesperson, dietisten Maria Sitell, deltog i ett samtal där man ville tydliggöra att fullkorn numera är den kostfaktor som har starkast evidens för att förebygga några av våra stora levnadsvanesjukdomar. Parallellt med att 9 av 10 äter för lite fullkorn, ser man även en ökning i efterfrågan av just fullkorn.