Rekordinvesteringar i kycklingproduktion – men nergång för mjölk

Investeringarna i stallar för slaktkyckling blev rekordhöga under 2017, men när det gäller mjölkkor har investeringarna mer än halverats jämfört med 2012 och tidigare, enligt ny statistik från Jordbruksverket

För värphöns låg investeringarna på oförändrade nivåer. Investeringarna i nötköttsproduktion är höga, liksom i grisföretagen, men hos mjölkproducenterna är investeringsviljan fortsatt låg.

Produktionen av slaktkyckling har gått framåt under flera år på grund av en hög efterfrågan på kyckling. Priserna på nötkött har varit stabilt höga de senaste åren vilket har lett till att antalet dikor har ökat. Investeringarna i mjölkkostallar har minskat dramatiskt och de stallar som faktiskt byggs är mindre än tidigare.

Investeringsviljan mäts genom länsstyrelsernas förprövningar av nya eller ombyggda stallar. Förprövningen är en granskning av stallarna utifrån djurskyddssynpunkt. Förprövningen görs i innan byggnationerna sätts igång och de prövningar som görs resulterar i allmänhet i färdiga stallar.