Matbranschens arbetskraftsbehov kartläggs

SM livsmedelsstrategin

Antalet jobb inom den svenska livsmedelsindustrin ska öka. Detta är ett av huvudmålen för den nationella livsmedelsstrategin. Ett nytt projekt ska därför kartlägga var behovet av nya jobb finns inom jordbruk, trädgårdsnäring och livsmedelsförädling.

Livsmedelsindustrin är idag Sveriges fjärde största industrisektor. Svenska konsumenter väljer allt oftare svenskproducerad mat och branschorganisationen Livsmedelsföretagen har som mål att till år 2025 fördubbla livsmedelsexporten till 100 miljarder kr årligen. Men om Sveriges jordbruksnäring och livsmedelsproduktion ska kunna möta de uppsatta tillväxtmålen och den ökande efterfrågan kommer det att behövas mer arbetskraft. Därför ska Livsmedelsföretagen, LRF, SLA Arbetsgivarna, Hushållningssällskapet samt Arbetsförmedlingen och Bemanningsföretagen nu gemensamt kartlägga var behovet av de nya jobben finns och vilka utbildningsinsatser som kommer att behövas, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

I det nya projektet, som delfinansierat av Europeiska socialfonden, ska parterna även föreslå insatser som rustar arbetssökande att arbeta inom livsmedelskedjan och det gröna näringslivet. På sikt ska det leda till att arbetsgivarna inom lantbruk och livsmedelsindustrin ska garanteras behovet av arbetskraft för att kunna växa.

– Livsmedelsstrategin innebär att råvaruproduktionen och livsmedelsförädlingen ska växa, då ökar också behovet av personal med rätt kompetens. Tillsammans med Arbetsförmedlingen ska vi förbättra möjligheterna för företagen att hitta rätt arbetskraft, säger Anders Holmestig, vVD på LRF och Anders Canemyr, tf vd på Livsmedelsföretagarna, i pressmedelandet

– På Arbetsförmedlingen ser vi att branschen kan erbjuda nya ingångar till arbetsmarknaden, till exempel för ungdomar och nyanlända personer. Förstudien kommer att ge värdefull information så vi kan planera utbildning och andra insatser för att effektivt matcha arbetssökande mot jobben som kommer, säger Daniel Warelius, chef för Arbetsförmedlingen i Skåne.

Styrgruppen består förutom de båda projektägarna Lantbrukarna Riksförbund (LRF) och Arbetsförmedlingen av Livsmedelsföretagen, Bemanningsföretagen, Hushållningssällskapet och SLA Arbetsgivarna. Tillsammans samverkar 63 organisationer inom primärproduktion och förädling för att genomföra projektet.