Uppåt för svenskt kött

Foto: Fredrik Persson 070-774 21 37 fp@fredrikpersson COPYRIGHT FREDRIK PERSSON FOTOGRAF

För första gången på länge minskar den totala förbrukningen av kött tydligt. Samtidigt som vi äter mindre kött ökar efterfrågan på svenskt kött och detta har lett till produktionsökningar inom alla sektorer. Handelsbalansen har stärkts i Sverige genom ökad export och minskad import för alla köttslag, utom för lamm.

Den svenska marknadsutvecklingen 2017 kan summeras i fyra
huvudpunkter, enligt en dagsfärsk rapport från Jordbruksverket:

1. Förra året ökade produktionen av samtliga köttslag. Procentuellt ökade lammkött mest, följt av griskött, matfågel och nötkött. Den höga produktionsökningen för matfågel första kvartalet 2017 mattades successivt av under året.

2. Svenskarna väljer i ökad utsträckning svenskt kött och matfågel, det har såväl statistiken som samhällstrenderna visat tydligt under längre tid. Ökningen förra året var störst för nöt- och griskött, trots att konsumentpriserna steg. Även producentpriserna är stabila på en hög nivå.

3. Förbrukningen av kött minskade, efter en lång period av ökning. I ett längre perspektiv har förbrukningen av kött ökat kraftigt, mellan 1990 och 2017 var ökningen 41 procent. Under 2017 sjönk dock förbrukningen av kött med 2,2 kg eller 2,6 procent, vilket är den största årliga minskningen sedan 1990. Vi åt mindre av alla köttslag utom lamm som ökade med 0,1 kg. Nötkött minskade mest med 1,1 kg, följt av griskött med 0,8 kg och matfågel med 0,4 kg.

4. Den svenska köttimporten minskade förra året medan exporten ökade. Detta gäller alla köttslag utom lamm. Importen av griskött har haft en obruten minskning på kvartalsbasis sedan antibiotikadebatten tog fart 2014. För första året sedan 2009 minskade importen av matfågel 2017, samtidigt som exporten ökade.

– Förtroendet för det svenska köttet är alltså högt idag, även om vi äter mindre kött totalt. Det finns många orsaker till den minskade förbrukningen av kött, men vegotrenden, klimatdebatten, hälsoaspekter och etiska skäl är några, sammanfattar jordbrukspolitiska utredaren Åsa Lannhard Öberg läget i pressmeddelandet.

Foto: Fredrik Persson, Svenskt Kött