”Det är en produkt som vi aldrig vill tillverka igen”

Med ett “kaffe utan kaffe” vill finska kaffetillverkaren och livsmedelskoncernen Paulig väcka debatt om ansvarsfull verksamhet för att undvika kaffets dystra framtid.

“Enligt aktuella beräkningar kommer det år 2080 inte längre att finnas tillräckligt med högklassigt kaffe för alla, bland annat på grund av klimatförändringen”, skriver Paulig i ett pressmeddelande.  Det här var utgångsläget för Blend 2080 – kaffet utan kaffe som Paulig utvecklade i samarbete med den australienske kaffepåverkaren Matt Perger.

Framtidens kaffe hotas både av klimatförändringar och faktumet att allt färre unga vill ta över sina föräldrars kaffeodlingar.  För att belysa hur svårt det är att kopiera kaffets 800 aromer, bjöd Paulig in den australiensiska kaffepåverkaren Matt Perser för att tillsammans med företagets egna kaffeutvecklare ta fram den nya produkten som är tänkt att illustrera hur “kaffet” kan smaka i en framtid där kaffe helt enkelt inte går att få tag på.

Blend 2080 uppstod slutligen av kornmalt, torkade fikon, fermenterat pu’er-te och johannesbrödpulver. I receptarbetet har historisk kunskap och erfarenheten av surrogatkaffet som Paulig tillverkade under nödåren utnyttjats.

”Blend 2080 påminner på långt håll om kaffe. Det är svart och vått, men smaken är tråkig och långt från god kaffesmak. Kaffet har över 800 aromer som det är omöjligt att kopiera på artificiell väg eller ersätta med andra naturprodukter. Blend 2080 är en skakande erfarenhet: vi hoppas att vi aldrig mer blir tvungna att tillverka en produkt som den här, utan att kommande generationer ska få uppleva samma smaknjutningar av kaffe som vi får i dag. Endast genom att handla ansvarsfullt säkerställer vi att en produkt som Blend 2080 aldrig ska se dagens ljus”, säger Paulig i ett pressmeddelande.

Blend 2080 finns endast i begränsad upplaga och kan smakas på kaffefestivaler i Helsingfors och Baltikum under våren.