Findus blir ny delägare i Toppfrys

Findus AB köper tillsammans med Foodimpex International in sig i Toppfrys när tre av de ursprungliga ägarna säljer sina aktier. På detta sätt vill Findus säkra tillgången på svensk råvara.

– Genom vårt partnerskap får vi möjlighet att tillgodose den växande efterfrågan som finns på våra ärter, samtidigt som vi kan bibehålla samma höga kvalitet. Tillsammans kan vi leva upp till våra kunders och svenska konsumenters önskan om en hållbar lokal produktion av svenska ärter och grönsaker med möjligheten att expandera verksamheten på sikt, säger Peter Odemark, vd för Findus AB, i ett pressmeddelande.

Den tredje ägarpartnern, Helsingborgs-baserade Foodimpex International, har en lång historia av att sälja Toppfrys ärter såväl i Sverige som internationellt. Enligt pressmeddelandet är förhoppningen att de nya ägarna genom ökad finansiering och kunskap ska bidra till fler arbetstillfällen och en ökad försäljning av svenska grönsaker.

– Samarbetet mellan Foodimpex och Toppfrys är oerhört starkt och har pågått i över 40 år. Att Foodimpex nu blir en av delägarna i Toppfrys gör att samarbetet förstärks ytterligare och säkerställer leveranser till svensk dagligvaruhandel och på viktiga exportmarknader långsiktigt, säger Markus Wallentin, vd för Foodimpex International AB.