Svenska “smarta” etiketter till Finska Lidl

“Smarta” etiketter från Gävle-företaget Tempix kommer inom kort att tala om för kunderna på Lidl i Finland om fisken är färsk. De smarta etiketterna kommer att bevaka kvalitén på kylkedjan, göra den mer transparent och lättare att kontrollera. Etiketterna kommer att finnas på all fäsk fisk från Lidls eget märke i Finland.

Det är en speciell vätska i etiketterna, placerade bredvid streckkoden, som reagerar  på temperaturförändringar. Om den kylda varan är för varm under för lång tid expanderar vätskan och förstör streckkoden, vilket innebär att varan inte kan registreras av kassaapparaten och säljas.